Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-05-08

Paragrafer

§ 44-52

Datum när anslaget sätts upp

2023-05-15

Datum när anslaget tas ner

2023-06-06

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
15 maj 2023