Barn- och utbildningsnämnden

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-04-24

Paragrafer

§ 46-60

Datum när anslaget sätts upp

2023-04-27

Datum när anslaget tas ner

2023-05-19

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
27 april 2023