Byggnadsnämnden extrainsatt

Organ/Nämnd

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-04-20

Paragrafer

§ 39-41

Datum när anslaget sätts upp

2023-04-26

Datum när anslaget tas ner

2023-05-18

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
26 april 2023