Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-04-13

Paragrafer

§ 32-43

Datum när anslaget sätts upp

2023-04-17

Datum när anslaget tas ner

2023-05-09

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
17 april 2023