Barn- och utbildningsnämnden

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-04-17

Paragrafer

§ 43-45

Datum när anslaget sätts upp

2023-04-17

Datum när anslaget tas ner

2023-05-09

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
17 april 2023