Kultur- och fritidsnämnden

Organ/Nämnd

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-04-03

Paragrafer

§ 16-24

Datum när anslaget sätts upp

2023-04-11

Datum när anslaget tas ner

2023-05-03

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
11 april 2023