Kommunstyrelsen

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 47 -52

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2023-05-03

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
11 april 2023