Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Organ/Nämnd

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 1 - 13

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2023-04-20

Förvaringsplats

Samordningsförbundets kansli, Tändsticksgränd 23, Jönköping

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
29 mars 2023