Kommunstyrelsens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 22 - 45

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2023-04-19

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
28 mars 2023