Personalutskottet

Organ/Nämnd

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 8-14

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2023-04-19

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lena Arnoldsson

Senast uppdaterad:
27 mars 2023