Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-03-13

Paragrafer

§ 23-31

Datum när anslaget sätts upp

2023-03-21

Datum när anslaget tas ner

2023-04-12

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
21 mars 2023