Socialnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-03-15

Paragrafer

§ 24-29

Datum när anslaget sätts upp

2023-03-20

Datum när anslaget tas ner

2023-04-11

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
20 mars 2023