Kultur- och fritidsnämnden

Organ/Nämnd

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-03-06

Paragrafer

§ 11-15

Datum när anslaget sätts upp

2023-03-14

Datum när anslaget tas ner

2023-04-05

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
14 mars 2023