Barn- och utbildningsnämnden

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-03-13

Paragrafer

§ 30-31

Datum när anslaget sätts upp

2023-03-14

Datum när anslaget tas ner

2023-04-05

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
14 mars 2023