Personalutskottet

Organ/Nämnd

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 1-7

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2023-03-28

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lena Arnoldsson

Senast uppdaterad:
6 mars 2023