Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 23-34

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2023-03-25

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
3 mars 2023