Barn- och utbildningsnämnden

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-02-27

Paragrafer

§ 17-29

Datum när anslaget sätts upp

2023-03-01

Datum när anslaget tas ner

2023-03-23

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
1 mars 2023