Kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 17 - 28

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2023-03-22

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
28 februari 2023