Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-02-13

Paragrafer

§ 11-22

Datum när anslaget sätts upp

2023-02-20

Datum när anslaget tas ner

2023-03-14

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
20 februari 2023