Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 7-22

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2023-02-28

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
6 februari 2023