Barn- och utbildningsnämnden

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-01-30

Paragrafer

§ 6-16

Datum när anslaget sätts upp

2023-02-06

Datum när anslaget tas ner

2023-02-28

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
6 februari 2023