Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-01-16

Paragrafer

§ 1-10

Datum när anslaget sätts upp

2023-01-23

Datum när anslaget tas ner

2023-02-14

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
23 januari 2023