Tillkännagivande kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2023-01-31

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
17 januari 2023