Kommunstyrelsen

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 4 - 22

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2023-02-08

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
17 januari 2023