Barn- och utbildningsnämnden

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-01-03

Paragrafer

§ 1-5

Datum när anslaget sätts upp

2023-01-09

Datum när anslaget tas ner

2023-01-31

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
9 januari 2023