Kommunstyrelsen

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 1 - 3

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2023-01-26

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
4 januari 2023