Barn- och utbildningsnämnden

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-12-19

Paragrafer

§ 123-137

Datum när anslaget sätts upp

2022-12-22

Datum när anslaget tas ner

2023-01-13

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
22 december 2022