Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-12-05

Paragrafer

§ 102-115

Datum när anslaget sätts upp

2022-12-12

Datum när anslaget tas ner

2023-01-03

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
12 december 2022