Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 116-131

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2022-12-20

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
28 november 2022