Barn- och utbildningsnämnden

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-11-21

Paragrafer

§ 111-122

Datum när anslaget sätts upp

2022-11-28

Datum när anslaget tas ner

2022-12-20

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
28 november 2022