Kommunstyrelsens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 167 - 168

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2022-12-16

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
24 november 2022