Personalutskottet

Organ/Nämnd

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 30-42

Datum när anslaget sätts upp

2022-11-23

Datum när anslaget tas ner

2022-12-15

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lena Arnoldsson

Senast uppdaterad:
23 november 2022