Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 102-115

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2022-11-22

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
31 oktober 2022