Barn - och utbildningsnämnden

Organ/Nämnd

Barn - och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-10-24

Paragrafer

§ 101 -110

Datum när anslaget sätts upp

2022-10-31

Datum när anslaget tas ner

2022-11-22

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
31 oktober 2022