Kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 110 - 127

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2022-11-16

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
25 oktober 2022