Valnämnden

Organ/Nämnd

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2022-10-10

Paragrafer

§ 21-24

Datum när anslaget sätts upp

2022-10-18

Datum när anslaget tas ner

2022-11-09

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
18 oktober 2022