Barn - och utbildningsnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Barn - och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-10-10

Paragrafer

§ 83-89

Datum när anslaget sätts upp

2022-10-17

Datum när anslaget tas ner

2022-11-08

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
17 oktober 2022