Kommunstyrelsen

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 148 - 163

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2022-11-02

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
11 oktober 2022