Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 91-101

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2022-10-25

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
3 oktober 2022