Barn - och utbildningsnämnden

Organ/Nämnd

Barn - och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-09-26

Paragrafer

§ 92 - 100

Datum när anslaget sätts upp

2022-10-03

Datum när anslaget tas ner

2022-10-25

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
3 oktober 2022