Barn - och utbildningsnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Barn - och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-09-12

Paragrafer

§ 77-82

Datum när anslaget sätts upp

2022-09-19

Datum när anslaget tas ner

2022-10-11

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
19 september 2022