Tillkännagivande Kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-09-20

Datum när anslaget sätts upp

2022-09-13

Datum när anslaget tas ned

2022-09-30

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
13 september 2022