Kungörelse - Länsstyrelsens slutliga sammanräkning efter valet 2022

Slutlig sammanräkning efter valet till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige den 11 september 2022.

Offentlig slutlig sammanräkning av de röster som lämnats vid valet den 11 september 2022 i Jönköpings län sker i Länsstyrelsens lokaler på Vallgatan 6 i Jönköping, med början måndagen den 12 september 2022 klockan 9:00.

Rösterna räknas i följande ordning:
Riksdagsvalet
Val till kommunfullmäktige
Val till regionfullmäktige

Organ/Nämnd

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Sammanträdesdatum

2022-09-12

Datum när anslaget sätts upp

2022-09-07

Datum när anslaget tas ner

2022-09-27

Förvaringsplats

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
7 september 2022