Kungörelse Valnämndens preliminära rösträkning

Valnämndens preliminära rösträkning kommer att ske onsdagen efter valdagen, det vill säga den 14 september klockan 10.00 i kommunhuset, Kommunfullmäktigesalen, Järnvägsgatan 29 i Mullsjö. Förrättningen är offentlig och är öppen för allmänheten.

Organ/Nämnd

Valnämnden

Sammanträdesdatum

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2022-09-28

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
31 augusti 2022