Kommunstyrelsens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-08-25

Paragrafer

§ 102 - 116

Datum när anslaget sätts upp

2022-08-30

Datum när anslaget tas ner

2022-09-21

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
31 augusti 2022