Barn - och utbildningsnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Barn - och utbildningsnämdens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-08-15

Paragrafer

§ 69-76

Datum när anslaget sätts upp

2022-08-22

Datum när anslaget tas ner

2022-09-13

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
22 augusti 2022