Kultur- och fritidsnämnden

Organ/Nämnd

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 46-52

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2022-09-03

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
12 augusti 2022