Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2022-06-22

Paragrafer

§ 64-75

Datum när anslaget sätts upp

2022-06-29

Datum när anslaget tas ner

2022-07-21

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
29 juni 2022