Kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 74 - 91

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2022-07-13

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
21 juni 2022