Barn - och utbildningsnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Barn - och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-06-07

Paragrafer

§ 60-68

Datum när anslaget sätts upp

2022-06-13

Datum när anslaget tas ner

2022-07-05

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
13 juni 2022